Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av
Sammankallande: Katia Grzechnik
Kassör:
Revisor: Monica Olsson
Rebecca Eriksson
Anita Wihk
Emma Hult